Vil du bli valgmedarbeider ?

Fra ordinær forhåndstemming starter 12. august og til og med valgting 9. september trenger vi i vanlige valgmedarbeidere for bistand i valglokalene, informasjon om valg og regelverk tilrettelegging og mottak av stemmegivinger.