Varsel om oppstart av anleggsarbeider i Hyttegata, Etappe 2