Tildeling fra Klem Skarstens legat

Søknadsfrist for Klem Skarstens legat er 29. november 2019