Kongsberg kommune styrker sykefraværsoppfølgingen

Rakel Olstad Johnsen starter som ny rådgiver på Lønn- og personalavdelingen