Skolebarninnskriving for oppstart høsten 2021

Barn har rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret barnet fyller 6 år. Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest og som de etter bosted sokner til.