SFO brukerundersøkelse høsten 2019

Det gjennomføres i disse dager og frem til 17.november en brukerundersøkelse i SFO i Kongsberg. Kongsberg kommune arbeider kontinuerlig med å bedre kvaliteten på tjenestene sine.