Revidering av kulturanleggsplanen

Kommunestyret har vedtatt at kulturanleggsplanen skal revideres. Ny plan skal være klar mot slutten av 2021. Arbeidet med ny plan ledes av seksjon utvikling og anlegg i kultur- og velferdstjenesten.