Retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger er nå vedtatt

Utvalg for kultur og oppvekst vedtok retningslinjene i sitt møte 21. mars 2018