Rådgivning og behandling av enkle byggesaker på boligdagen 21.09.2019