Nedsatt tilgjengelighet på byggesakskontoret i uke 21