Møte om avlingsskade : Tirsdag 18. september kl 19:00

Møtet finner sted i kantina på rådhuset