Minner om høringsfrist 14.05.2021- Kommuneplanens arealdel 2020-2030 til offentlig ettersyn