Kommunen innfører vanningsrestriksjoner fra og med nå

Til alle abonnenter tilknyttet Kongsberg kommunale vannverk.