Kommunal kompensasjonsordning – Covid 19 og lokalt næringsliv