Styret i Klem Skarsteens legat  har nå bestemt hvem som skal få tildelt årets midler

Legatstyret har delt årets tildeling av midler i tre like potter på kr. 30 000,- hver.De tre som har fått penger er Kjetil Sandvin Groven,(25) Kjersti Sofie Landsverk Holtan (25) og Tiril Heiret (26)