Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Kongsberg kommune

Kongsberg kommune er i gang med kartlegging og verdsetting av kommunens friluftslivsområder (friluftslivskartlegging).