Informasjon vedrørende tilsyn og feiing av fritidsbolig under Korona-situasjonen

Vi vil fra uke 26 gå i gang med tilsyn av fritidsboliger i kommunen. Under våre tilsyn vil vi påse at myndighetenes føringer om avstand og god håndhygiene vil bli ivaretatt.