Høring av og møte om konsesjonssøknad om oppgradering av to kraftledninger i Kongsberg

NVE har mottatt to søknader fra Glitre Energi Nett, om oppgradering av kraftledningene Gomsrud–Skollenborg og Bevergrenda–Stengelsrud–Glabak i Kongsberg kommune i Buskerud. Søknadene er nå på høring, og høringsfristen er 4. oktober 2019.