I forbindelse med forsinket produskjonstilskudd  har Landbrusdirektoratet nå bekreftet at første tilskuddsutbetaling etter hovedutbetalinga vil skje 26. februar.

.