Kongsberg kommune inviterer til dialogmøte med landbruksnæringa

Onsdag 21. november klokka 18.30-21.00 i Efteløt menighetshus