Det står bra til i Kongsberg

Det er ukeavisen Kommunal Rapport som konkluderer med det i sin siste utgave. Her får Kongsbergkommune og Kongsbergsamfunnet god omtale under overskriften «Viser vei inn i fremtida»