Brukerundersøkelse Helsestasjonen for barn 0-5 år

Helsestasjon arbeider kontinuerlig med å bedre kvaliteten i tilbudet. Da er det viktig for oss å vite hvordan foreldre/foresatte opplever tilbudet. Vi gjennomfører derfor en brukerundersøkelse og håper flest mulige har anledning til å delta