Ekstraordinær båndtvang i Kongsberg kommune

Etter det store snøfallet vi har hatt den siste uka, har kommunen vurdert behovet for å innføre båndtvangfor å beskytte viltet i forhold til snø- og kulde.