Parkering i Kongsberg

Vei og trafikkseksjonen har ansvar for drift og vedlikehold av offentlige torg,  kommunale veier, gang- og sykkelstier og kommunal parkering