Gatelys

Kongsberg kommune har ansvar for gate- og veilys langs kommunale veier og gang/sykkelveier samt noen fylkesveier.