Beboerparkering i Kongsberg by

I enkeltområder i Kongsberg sentrums randsone kan huseiere gis parkeringsrettigheter på kommunal veggrunn