Arbeidsvarsling og gravemelding på kommunal veigrunn

All graving eller annet arbeid i eller ved offentlig areal må meldes i god tid før oppstart.