Seksjon samfunnsutvikling

De to tidligere seksjonene Kart og geodata og Plan, bygg og landbruk er nå slått sammen til en ny seksjon - Samfunnsutvikling.