519R Storaasmoen

Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsplan 519R Storaasmoen i øvre Jondalen. Varslingsfrist 15. mars.