518R Hvittingfoss sentrum nord

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for å komme med innspill er 4. januar 2019.