516R Brusfabrikken øst

Varsel om oppstart av planarbeide. Frist for innspill 11.februar 2019