514R Bingeplass gang- og sykkelveg

Reguleringsplanen er vedtatt 10.10.2018. Klagefrist 19.11.2018.