512R Flåtaløkka skole, Nymoen

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 12. desember 2018