509R Skrubbmoen Nord, næring

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning. Høringsfrist 14. des. 2018