507R Høydebasseng Lafteråsen

Planen er lagt ut til offentlig høring med høringsfrist 21.12.2018