502R Påterud boliger, Heistadmoen

Reguleringsplanen er ute på offentlig ettersyn med høringsfrist 4. januar 2019.