499R Gang- og sykkelbru med wakeboardanlegg Skavanger

Varsel om oppstart vedrørende utvidelse av planområde for reguleringsplan 499R Gang- og sykkelbru Skavanger. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kabelbane for wakeboard rett nord for den planlagte gang- og sykkelbrua. Varslingsfrist er 1.3.2019.