499R Gang- og sykkelbru Skavanger

Det varsles med dette om oppstart av arbeidet med reguleringsplan 499R Gang- og sykkelbru Skavanger. Frist for å komme med innspill er 27. januar 2019.