487R Vestsiden ungdomsskole - Friedland

Det er varslet om planendring med frist for innspill 29. juni 2018