486R Feltberederåsen, konsentrerte boliger

Planforslaget er ute til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. august 2018