465R Toppen Industripark Ny offentlig ettersyn

Reguleringsplan 465R Toppen Industripark er ute på ny offentlig ettersyn. Høringsfrist er 22. mars 2019.