461R Edvardsløkka, Raumyr

Planforslaget ble behandlet i Utvalg for miljø og utvikling 29. oktober for å avklare om det skal legges ut til offentlig ettersyn.