450R Funkeliaveien og oppheving av eldre planer

Reguleringsplan 450R Funkeliaveien ble vedtatt 12.9.2018. Samtidig ble deler av eldre planer opphevet. Klagefrist er 19.11.2018.