401R Frydenbergåsen

Planen for boligområdet Frydenbergåsen er opprinnelig vedtatt 17.10.2012.Det har etter dette vært flere endringer i planen. Den siste endringen er 401R-6: Endring av tomter for universell utforming. Høringsfrist: 6.3.2019.