Reguleringsplaner

Reguleringsplanene sammen med kommuneplanen styrer arealbruken i kommunen. Kommuneplanen dekker hele kommunen, mens det er vedtatt reguleringsplaner stort sett bare i områder hvor det er eller har vært aktuelt med utbygging.