Båndtvang i Kongsberg

Kongsberg kommune har vedtatt egen forskrift for hundehold,som også omhandler kommunale båndtvangregler