Invitasjon til kurs for utrykningsledere deltid

Kongsberg brann og redning gjennomfører på vegne av Norges brannskole kurs for utrykningsledere deltid (BER1) i uke 13,17,19 (praksisuke) og 20 i Kongsberg.