Brannsikkerhet ved overnatting og arrangementer.

Ved arrangementer og overnatting i bygg som ikke er tilrettelagt og godkjent for dette, må brannsikkerheten vurderes spesielt. Eksempler på slike bygg er skoler, barnehager og forsamlingslokaler.