Sorteringsguide husholdningsavfall

Hensikten med å kildesortere er å skille ut avfall som kan brukes om igjen. Det du kasserer, kan gjenvinnes til nye produkter eller være med på å produsere fjernvarme og elektrisitet i et forbrenningsanlegg.