Arealplaner

Kommuneplan og reguleringsplaner styrer arealbruk og er nyttig for deg som skal bygge